Διαθέσιμα μαθήματα

Αυτο-εγγραφήΠρόσβαση επισκέπτη

Training course on Digital Competences for Active Citizenship

Training course on Digital Competences for Active Citizenship

A training course addressed to adults who want to improve their ski...
Μάθημα
Αυτο-εγγραφήΠρόσβαση επισκέπτη

Curso de formación en Competencias Digitales para la Ciudadanía Activa

Curso de formación en Competencias Digitales para la Ciudadanía Activa

Un curso de formación para adultos que quieran desarrollar sus habi...
Μάθημα
Αυτο-εγγραφήΠρόσβαση επισκέπτη

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τις Ψηφιακές Ικανότητες για έναν Ενεργό Πολίτη

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τις Ψηφιακές Ικανότητες για έναν Ενεργό Πολίτη

Ένα πρόγραμμα κατάρτισης ενηλίκων, για άτομα τα οποία επιθυμούν να ...
Μάθημα
Αυτο-εγγραφήΠρόσβαση επισκέπτη

Kurs szkoleniowy na temat Kompetencji Cyfrowych dla Aktywnego Obywatelstwa

Kurs szkoleniowy na temat Kompetencji Cyfrowych dla Aktywnego Obywatelstwa

Kurs szkoleniowy skierowany do osób dorosłych, które chcą poprawić ...
Μάθημα
Αυτο-εγγραφήΠρόσβαση επισκέπτη

Curs de formare despre Competențe Digitale pentru o Cetățenie Activă

Curs de formare despre Competențe Digitale pentru o Cetățenie Activă

Ca urmare, parteneriatul va dezvolta un manual de formare a adulțil...
Μάθημα